طرح صیانت به حفظ ارتباطات بین المللی توجهی ندارد

به گزارش وبلاگ 2012، جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با موضوع آنالیز ابعاد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با حضور عباس مرادی، عضو تیم تدوین کننده طرح برگزار گردید. در این جلسه اعضای این کمیسیون نگرانی های خود را از تبعات اجرایی شدن این طرح تشریح کردند.

طرح صیانت به حفظ ارتباطات بین المللی توجهی ندارد

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به اسم یک ابزار مهم و با انتقاد از محتوای طرح صیانت گفت: متأسفانه به نظر می رسد طراحان طرح صیانت ابعاد بین المللی و تجاری این طرح را آنالیز ننموده اند. امروز شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تنها ابزاری است که تجار و بازرگانان برای معرفی پتانسیل های خود دارند اما با اجرایی شدن این طرح این ابزار مهم از آن ها گرفته خواهد شد.

طلایی ادامه داد: با فرض موفقیت این طرح در توسعه پلتفرم های داخلی اما سؤال این است که چطور می گردد ارتباطات بین المللی با این پلتفرم ها حفظ گردد و چطور می گردد فرهنگ ایرانی و اسلامی را در مجامع بین المللی معرفی کرد.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران معتقد است: درحالی که در حوزه های فناورانه با تحریم های زیادی مواجهیم اما با این طرح خودمان هم خودمان را از جامعه جهانی حذف خواهیم کرد.

او با بیان اینکه بخش خصوصی و تشکل های حوزه فناوری اطلاعات حامی طراحی و پیاده سازی پلتفرم های داخلی هستند اعلام کرد: اما مهم ترین سؤال بخش خصوصی در تمام حوزه هایی که از ابزار فناوری برای توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشور در مجامع بین المللی استفاده می نمایند این است که با محدودسازی پلتفرم های خارجی موجود مانند اینستاگرام چه آینده ای خواهند داشت؟

طلایی خطاب به عضو تدوین نماینده طرح صیانت گفت: با فرض اینکه پلتفرم داخلی مانند اینستاگرام پلاس ایجاد گردد و اقبال اجتماعی هم به آن وجود داشته باشد آیا صاحبان مشاغل در سایر کشورها هم از این پلتفرم استفاده خواهند کرد؟ دغدغه ما در بخش صادراتی و تجاری کشور است. شبکه های اجتماعی بالغ بر یک تا 1.5 میلیارد عضو دارد و این مهم ترین ظرفیتی است که می توان با آن پتانسیل های مالی و فرهنگی کشور را معرفی کنیم. ما فعلاً فیس بوک را به اسم یک ابزار مهم از دست دادیم.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به ضعف پلتفرم های داخلی اشاره نموده و گفت: در حال حاضر قرار است نمایشگاه مشترکی با عمان برگزار کنیم. ما به اسم شرکت ایرانی از پلتفرم آپارات استفاده می کنیم و به طرف عمانی گفتیم از آن استفاده نمایند اما در آپارات منوها هیچ کدام انگلیسی نیستند. به همین علت آن ها یوتیوب را پیشنهاد دادند اما متأسفانه در ایران فیلتر است و محتوایی که عمانی ها بارگذاری می نمایند را ما نمی بینیم. نمونه دیگر اینکه در حال حاضر ما از پلتفرم اسکای روم برای دیدار تجاری با طرف های خارجی استفاده می کنیم اما اسکای روم از امکاناتی مثل مترجم هم زمان برخوردار نیست و فقط زبان فارسی در آن دیده شده است. مسائل پلتفرم های داخلی متأسفانه زیاد است و این محدود کردن ها ارتباط دو طرف را قطع نموده است.

او تأکید کرد: ابعاد بین المللی طرح آنالیز نشده و صدماتی که به صادرات وارد می نماید برآورد نشده است. میلیون ها شرکت در بخش های مختلف مالی فعال هستند. با محدود کردن خودمان تنها مسیری که به جای مانده برای معرفی ظرفیت های تولیدی و صادراتی مان را از دست خواهیم داد. این طرح بیمی را دامن زده که حدود 34 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بعد از سال ها کوشش از دست برود.

در ادامه حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران هم با طرح دو پیشنهاد برای کاهش تبعات منفی طرح صیانت گفت: پیشنهاد اول این است که تعداد اعضای بخش خصوصی در کمیسیون مشترکی که برای آنالیز طرح تشکیل می گردد افزایش یابد. پیشنهاد دوم اینکه بخش خصوصی به صورت پیش دستانه طرح جایگزین خود را ارائه دهد تا نهادهای حاکمیتی آن را اصلاح نمایند. چراکه اساساً لحن و روح حاکم بر طرح فعلی به گونه ای است که حتی در صورت اصلاحاتی هم بخش خصوصی نمی تواند از آن حمایت کند.

پس از او علی شمیرانی مشاور کمیسیون فاوا در گزارشی به 13 علت عمده نگرانی فعالان مالی و صاحبان کسب وکار را اعلام کرد. فیلترینگ گسترده و مسدودسازی پلتفرم های خارجی و در پی آن از بین رفتن کسب وکارهای مبتنی بر آن ها، نگرانی از سلب اختیار از دولت و وزارت ارتباطات و قوت گرفتن نهادهای غیر جوابگو، تداوم موازی کاری و ایجاد متولیان نو، ایجاد رانت هزار میلیارد تومانی برای خواص، کندی بیش ازپیش فرآیند تصمیم گیری، افزایش 35 درصدی عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی ازجمله مهم ترین این موارد بود.

در ادامه جلسه عباس مرادی عضو تیم تدوین نماینده طرح به ابهامات و سؤالات حاضرین پاسخ داد. او با تأکید بر اینکه در فرآیند تدوین طرح دو اصل را در حوزه مالی فراموش نکردیم گفت: اولین اصل این بود که مشخصاً اینستاگرام و در کنارش توییتر و دیگر پلتفرم ها ابزار درآمدزایی مردم هستند و هر شکلی از تصمیم گیری باید حداقل اثرات سو را بر زندگی مردم داشته باشد. اصل دوم اینکه برای اتکای به اقتصاد بدون نفت راهی نداریم جز اینکه یک سری از ابزارهایی که در دست داریم را کنار بگذاریم.

او ادامه داد: به اسم مثال در این طرح انواع تنبیه ها را برای مواجهه با شرکت هایی که حاضر نیستند حق وحقوق کاربران ایرانی را به رسمیت بشناسند تعریف کردیم اما وقتی وارد بازاریابی و تبلیغات می شویم حتی موضوع به این مهمی را هم از دایره ممنوعیت ها خارج نموده و گفتیم ضوابط تبلیغات در خدمات کاربردی که حاضر به پذیرش شرایط این طرح نمی شوند به خودی خود ممنوع نیست و این ضوابط به وسیله کمیسیون عالی مشخص می گردد.

مرادی در پاسخ به سؤال طلایی درباره سرنوشت بازاریابی بین المللی گفت: باید بگویم در این طرح بازاریابی بین المللی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغات محصولات داخلی به هیچ وجه ممنوع نیست. فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی به هیچ وجه ممنوع نیست. با این طرح کسانی که می خواهند با شهروندان خارجی در ارتباط باشند مانعی برایشان وجود ندارد. ما اعلام کردیم در تبصره 2 ماده 28 مسدودسازی خدماتی که با زندگی مردم گره خورده اند و هیچ جایگزینی هم برایشان وجود ندارد ممنوع است. با این منطق مسدودسازی گوگل که هیچ نمونه ای برای آن وجود ندارد قطعاً امر منتفی است. در خصوص اینستاگرام هم شرط محدودسازی، وجود نمونه جایگزین برای آن است.

مرادی ادامه داد: البته من این نقد را می پذیرم که مقوله جایگزین مناسب شفاف نیست و این موضوع می تواند تبصره 2 ماده 28 را تفسیرپذیر کند. باید شاخص هایی را در نظر بگیریم که امکان فنی و شرایط مالی و همین طور اقبال اجتماعی نمونه جایگزین تدوین و در قانون درج گردد تا امکان سوءاستفاده نباشد.

مرادی در ادامه توضیحاتش درباره نحوه محدودسازی پلتفرم های خارجی در این طرح گفت: جامعه مخاطبان اکثریت کاربران داخلی کشور، کاربران ایرانی هستند و دنبال محتوای فارسی هستند؛ بنابراین باید ترافیک مصرفی را دودسته کنیم: ترافیک مصرفی که کاربر ایرانی می خواهد برای تعامل با کاربر ایرانی مصرف کند و ترافیک مصرفی که کاربر ایرانی برای تعامل با جامعه جهانی می خواهد مصرف کند. اگر قرار است شهروند ایرانی در فضای مجازی دنبال تعامل با شهروند ایرانی باشد قرار نیست جلوی تعامل را بگیریم بلکه می خواهیم به شهروند ایرانی بگوییم شرایطی در محیط X مثل اینستاگرام پلاس فراهم شده است که تعداد قابل توجهی از کسانی که در پی آن ها هستید در این محیط حضور دارند.

او ادامه داد: در خصوصتعامل شهروند ایرانی با کاربران خارجی که بیشتر متوجه تجار و صاحبان کسب وکار است باید بگویم قرار نیست مسدودسازی انجام گردد. بلکه به همان اندازه که اینستاگرام قوانین کشور را می پذیرد و به همان اندازه که جامعه کاربران کشور از آن استقبال می نمایند به آن پهنای باند اختصاص داده خواهد شد. بقیه پهنای باند صرف تبلیغ و معرفی پلتفرم های داخلی در فضای بین المللی خواهد شد.

مرادی در دفاع از این طرح گفت: ما در این طرح ورود بخش دولتی را به حوزه عملیاتی بخش غیردولتی ممنوع کردیم. به غیراز نهادهای امنیتی و نظارتی اجازه بهره برداری از خدمات پایه کاربردی بخش خودشان را ندارند و باید از خدمات بخش خصوصی استفاده نمایند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در سرانجام این جلسه درخواست کرد: نظرات و نگرانی های بخش خصوصی بیشتر در این طرح دیده گردد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "طرح صیانت به حفظ ارتباطات بین المللی توجهی ندارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرح صیانت به حفظ ارتباطات بین المللی توجهی ندارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید