موسی غنی نژاد: فساد از دموکراسی نیم بند ناشی می گردد

به گزارش وبلاگ 2012، خبرنگاران: موسی غنی نژاد، اقتصاددان، در گفت وگو با تجارت فردا از دلایل وجود فساد در ایران سخن گفت.

موسی غنی نژاد: فساد از دموکراسی نیم بند ناشی می گردد

به گزارش وبلاگ 2012 گزیده این گفت وگو به این توضیح است:

*ما یک اقتصاد دولتی داریم که وابسته به دولت است و دولت در همه امور آن مداخله می نماید. از طرفی یک نظام سیاسی داریم که کاملاً ایدئولوژیک عمل می نماید. به جای تخصص و صلاحیت تنها به تعهد افراد به یک ایدئولوژی خاص توجه می نماید. نتیجه همین است که می بینیم. ما تصور می کردیم اگر افراد خوب از فیلترهای عقیدتی و سیاسی عبور نمایند و بر اساس بعضی معیارها و ارزش های خاص گزینش شوند، می توانند در هرم قدرت بالا بروند و مدافع منافع عامه مردم شوند بدون آنکه مسئله ای ایجاد شود. تصور این بود که آدم های خوب در راس مدیریت دولتی، شرایط را به خوبی پیش می برند. اما نتیجه را ببینید. تمام مشکلاتی که امروز ما داریم، نتیجه همین تصور اشتباه است. الان دادگاه های ما پر از مدیران خودروساز دولتی است. این مدیران خودروسازها چگونه در راس قرار گرفتند؟ مگر همه آن گزینش های خاص عقیدتی و سیاسی را طی نکردند؟ مگر همه آنها تاییدیه نداشتند؟ همه به ظاهر آدم های موجه و متعهدی بودند. اما چرا این گونه شد؟ این نشان می دهد نظام و سیستم حاکمیت دولت بر اقتصاد منشأ فساد است و باید حل شود. این نشان می دهد ساختارهای ما ایراد دارد و تا این ایراد رفع نشود، مشکل فساد هم پابرجا خواهد ماند.

*تشکیل و تاسیس نهادهای جدید نظارتی بدون اصلاح ساختار، مصداق آب در هاون کوبیدن است. به اندیشه دیوید هیوم برمی گردم که می گوید ساختار دستگاه های مدرن حکومتی باید مانع فساد و ضدفساد باشد. آنها متوجه شده اند که وجود دستگاه های ناظر متعدد نه تنها مشکل را حل نمی نماید، بلکه خود بخشی از مشکل است. شما فرض کنید که یک ناظر برای نظارت بر یک سیستم بگذارید. خب آن فرد را چه کسی باید نظارت کند؟ پس یک ناظر دیگر برای آن ناظر باید بگذاریم و... ما با تشکیل یک نهاد جدید گرفتار یک دور تسلسل خواهیم شد که نقطه سرانجام ندارد. بنابراین سیستمی باید درست کنیم که به صورت اتوماتیک و خودجوش نظارت در آن انجام شود.

*ما کلی دستگاه و قانون و مقررات وضع نموده ایم اما قاعده اصلی را رعایت ننموده ایم. آن قاعده اصلی این است که ما به یک ساختار مدرن ضدفساد احتیاج داریم. این ساختار چند جزء دارد: اقتصاد آزاد رقابتی، احزاب واقعی و مستقل، اپوزیسیون قوی و بالاخره مطبوعات مستقل و فارغ از فشار قدرت سیاسی. اصولاً لازمه سیستم سیاسی دموکراتیک، همواره وجود اپوزیسیون قوی و همسنگ خود قدرت حاکم است. اما اپوزیسیون ایران کجاست؟ ما در ایران یک اپوزیسیون صوری و وابسته به قدرت داریم. شما فرانسه را ببینید. اپوزیسیون در فرانسه بیرون از حکومت ایستاده و ناظر و مانع هر تخلفی است. اینجا نظارت ها صوری است و واقعی نیست. برای همین به نتیجه نمی رسد. ما ماکتی از دموکراسی غربی را به صورت سیستم انتخابی مردمی وارد کشور نموده ایم و فکر می کنیم سیستم دموکراسی داریم. البته اگر منصفانه صحبت کنیم ما مانند کشورهای دیکتاتوری اطراف نیستیم. بعضی اصول دموکراتیک حکومت انتخابی را رعایت می کنیم. اما اتفاقاً دموکراسی نیم بند بیشتر مستعد فساد است. به علاوه، ما به یک نظام مطبوعاتی آزاد و مستقل احتیاج داریم. در کنار اصلاحات ساختار حکومتی، نظام مالی هم باید اصلاح شود و ما از اقتصاد دولتی و رانتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. نظام مالی ما تحت سیطره قدرت سیاسی است. حتی بخش خصوصی ما به شدت وامدار دولت است و در ترس از غضب دولتی ها و چهره های سیاسی قرار گرفته است. اما اگر شما یک اقتصاد رقابتی داشته باشید و قانون بر آن حاکم باشد نه اراده سیاسی افراد، رقابت آزاد بخش اعظم مشکل را حل می نماید. اینها همه مستلزم این است که اقتصاد دولتی نباشد، انحصار دولتی وجود نداشته باشد و بنگاه های مالی وامدار و وابسته به قدرت سیاسی نباشند، یک نظام مطلوب مالی شکل بگیرد که خودش بر خودش نظارت کند. در این حالت شما احتیاجی به نهاد ناظر ندارید. فاسدها خود به خود از دور خارج می شوند. ما کدام یک از این پیش شرط ها را در ایران رعایت نموده ایم؟ ما فکر کردیم با گزینش افراد و نظارت چند نهاد، مساله حل می شود. در ایران کل سیستم بر اساس گزینش خودی و غیرخودی عمل می نماید. این نظام خودی و غیرخودی ایجادنماینده فساد است. تکرار می کنم گزینش باید بر اساس تخصص و صلاحیت حرفه ای افراد باشد نه تعهدی که معیاری برای اندازه گیری آن وجود ندارد. معیارهایی که اغلب صوری است و فقط در ظاهر افراد رعایت می شود. بسیاری از فسادها از همین خودی های گزینش شده خارج می شود. بنابراین اگر بگویید دقیقاً چه باید کرد می گویم ما به جای این خصولتی سازی های فسادزا، باید آزادسازی اقتصاد به معنای واقعی را انجام دهیم، شفاف سازی کنیم و اجازه دهیم مطبوعات آزاد باشند و اپوزیسیون واقعی در کشور شکل بگیرد وگرنه در شرایط فعلی راه به جایی نمی بریم و در مبارزه با فساد پیروز نخواهیم بود. بعضی پیشنهاد می دهند دستگاه نظارتی جدیدی زیر نظر بالاترین مقام کشور ایجاد شود. در پاسخ باید گفت ما که قوه قضائیه را داریم. حتی کمیسیون اصل 90 را در مجلس داریم که نمایندگان آن را مستقیماً مردم انتخاب نموده اند. آنها چرا نتوانسته اند کار چندانی نمایند، سازمان بازرسی و دیگر نهادها چرا نتوانستند؟ دستگاه های نظارتی زیادی طبق قانون اساسی در کشور وجود دارد که در عمل نتوانسته اند مبارزه پیروزی با فساد صورت دهند، حال یک دستگاه دیگر به آنها اضافه کنیم، چه فایده ای دارد؟ وقتی نهادها و سازمان های فعلی نمی توانند فساد را حل نمایند باید آنالیز اساسی انجام دهیم که ریشه مشکل کجاست. نه اینکه پیشنهاد کنیم نهاد نظارتی دیگر ایجاد شود. شاید نهاد جدید هم منشأ فساد دیگری شود. اینها راه چاره نیست. سیستم را باید اصلاح کرد.

*قوانین هم در رابطه با همین سیستم معیوب نوشته شده است. همان طور که اول اشاره کردم، قوانین هم به طرز فکر حاکم بر نظام مدیریتی کشور بازمی شود. اینکه آدم های خوب اگر مسوول شوند، مشکل حل می شود به کل ادعای غلطی است. اگر این طرز تفکر اصلاح شود، قوانینی هم که با این طرز تفکر شکل گرفته باید اصلاح شود. از اینجا باید آغاز کرد. از اصلاح تفکر رایج در کشور. اگر بخواهیم فکر اساسی برای حل مشکل فساد انجام دهیم، روش های صوری و برخوردهای موردی راه چاره اساسی نیست. باید به ریشه ها برگردیم و ایدئولوژی را اصلاح کنیم و بپذیریم که ما بخشی از بشریت هستیم. ما تافته جدا بافته نیستیم و قرار نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. کل جهان یک تجربه تعیین دارد که باید از آن استفاده کنیم. نه اینکه بگوییم ما با کل جهان فرق داریم. بپذیریم سیستم ما کارآمد نبوده و آن را اصلاح کنیم.

* رابطه فساد و دموکراسی چندوجهی و بغرنج است. اتفاقاً اگر دموکراسی نیم بند اجرا شود و الزامات دموکراسی واقعی رعایت نشود، امکان فساد خیلی بیشتر از سیستم دیکتاتوری است. سیستم چین کمونیست یک سیستم کاملاً متمرکز و دیکتاتوری است. حزب کمونیست حاکم بر سرنوشت کل جامعه است. آنجا دموکراسی نیست. اما فسادش کمتر است. یا مثال دیگر کره شمالی است.

*ما یک سیستم التقاطی درست نموده ایم که در معنای واقعی کلمه نه دموکراسی است و نه دیکتاتوری. نتیجه آن هم گرفتاری کنونی است. ما هم بدی های دموکراسی را داریم و هم بدی های دیکتاتوری را. قرار نیست از چین تقلید کنیم یا کره شمالی شویم. ما باید متناسب با فرهنگ خودمان چاره اندیشی کنیم. باید یک نظام دموکراتیک کاراتر و بهتر ایجاد کنیم. نظامی که بر اساس ایدئولوژی نباشد و معیار آن صلاحیت و تخصص حرفه ای باشد. مساله مهم دیگر، وجود رسانه ها و مطبوعات است. یکی از پایه های دموکراسی و شفافیت حکومتی و نظام مالی، آزادی مطبوعات و رسانه است. ما برای خیلی از کارها مانع تراشی می کنیم و می گوییم زیرساخت می خواهد و... برای مطبوعات آزاد چه مانعی داریم؟ شاید یکی از گام های خوب و عاجل آزادی مطبوعات باشد. یعنی به جای آنکه نهاد ناظری به نهادهای جدید اضافه کنیم، رسانه ها را آزاد کنیم و امنیت خبرنگاری تحقیقی را تضمین کنیم.

*یکی مشکل فکری نظام مدیریتی کشور که پیش از این اشاره شد. دیگری که به مساله اولی گره خورده، منافع خاص افراد و گروه های ذی نفوذ است. عده بسیاری در سیستم حکومتی ما از وضعیت بلبشوی کنونی سود می برند. واضح است که در ظاهر شعار مبارزه با فساد می دهند اما در باطن مخالف آن هستند.

*ما که اطلاعات دقیقی از پشت صحنه نداریم و شفافیت کامل هم وجود ندارد. پس نمی توان گفت فساد تا کجا پیش رفته و به کدام سطوح قدرت رسیده است. اما همین که نمی شود برخورد جدی با فساد انجام داد دلیل اصلی این است که اختاپوس فساد در سطوح بالا نفوذ نموده است. این را نه به عنوان خبر که به عنوان تحلیل عنوان می کنم. همین که نمی توان با فساد مقابله کارسازی صورت داد، دلیل بر این است که عده ای در سطوح بالای مسوولان آلوده به فسادند.

منبع: اقتصادنیوز

به "موسی غنی نژاد: فساد از دموکراسی نیم بند ناشی می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "موسی غنی نژاد: فساد از دموکراسی نیم بند ناشی می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید